Övrig info

Vi har öppet och följer folkhällsomyndighetens rekommendationer. Alla våra aktiviteter sker alltid utomhus i skog och mark.

 Paintball och Covid-19

Paintball är en utmärkt aktivitet för alla i dessa rådande tider. Här är man utomhus i friska luften och samtidigt håller vi väl avstånd till varandra och ändå har roligt tillsammans. Paintball är en aktivitet där man inte kommer nära varandra. Det är minst 5 meters säkerhetsavstånd för att skjuta mot en motspelare. Våra instruktörer håller väl tilltaget avstånd vid genomgång av våra säkerhetsföreskrifter här ute. Vår utrustning och masker spritas och rengörs noga mellan grupperna. Våra kunder har dessutom tillgång till desinfektonsmedel och rengöringsmedel under spel. Allt för att våra kunder och vi som jobbar ska känna sig säker ang smittspridning av Covid-19.

Motorbana och Covid-19

Motorbana med 4-hjulingsrace är en utmärkt aktivitet då man ej är nära varandra. Aktiviteten sker utomhus och våra instruktörer håller väl tilltaget avstånd vid genomgång av våra säkerhetsföreskrifter. Utrustningen och hjälmar spritas och rengörs noga mellan grupperna.

Höghöjdsbana och Covid-19

Höghöjdsbanan är en utmärkt aktivitet då man ej är nära varandra. Höghöjdsbanan är utomhus och man går endast en i taget vid varje station. Vi håller minst 5 meters avstånd till varandra på banan. Våra instruktörer håller väl tilltaget avstånd under genomgång av våra säkerhetsföreskrifter. Utrustningen spritas och rengörs noga mellan grupperna. 

Femkampsaktiviteter och Covid-19

Vi kör även femkamperna här ute. Men vissa grenar har vi tagit bort som vi ej anser är lämpliga då deltagarna riskerar att komma för nära varandra. Alla femkamper genomförs utomhus i skog och mark. Våra instruktörer håller väl tilltaget avstånd vid genomgång av aktiviteterna. Utrustningen spritas och rengörs noga mellan grupperna.

Betalning

Betalning ser vi gärna att man betalar via förskottsbetalning på Vildmarkskampen bankgiro 5457-9529 senast 5 dagar innan bokad tid. sätt då in totalt belopp och märk med ditt namn. kvitto får ni på plats. Om ni väljer att betala här ute på plats så tar vi endast mot kontant betalning. ej kort, ej swish. Vi ser gärna att endast en från gruppen kommer fram och betalar för alla deltagare. Välkomna!